JIN 2016/61, Gerechtshof Amsterdam 12-01-2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:289, 200.177.518/01 OK (met annotatie van J. van der Kraan)

Inhoudsindicatie

Enquêterecht, Onderzoek, Onmiddellijke voorzieningen, Schorsing bestuurder, Benoeming commissaris

Samenvatting

Onderzoek naar het beleid en de gang van zaken; bij wijze van onmiddellijke voorzieningen is een bestuurder geschorst, is een commissaris benoemd, is een aandeel ten titel van beheer overgedragen en zijn twee artikelen van de aandeelhoudersovereenkomst geschorst.

Ten aanzien van de vertegenwoordigingsbevoegdheid van NOVO in deze procedure geldt het volgende. Partijen twisten over de vragen of [B] en of [A] al dan niet bestuurder van NOVO zijn. Vaststaat dat…

Verder lezen
Terug naar overzicht