JIN 2016/62, Gerechtshof Amsterdam 05-02-2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:487, 200.174.303/01 OK (met annotatie van N.R.M. van Hellenberg Hubar)

Inhoudsindicatie

Enquête, Twijfel aan juist beleid, Onmiddellijke voorzieningen, Schorsing bestuurders

Samenvatting

OK. Enquêterecht. Er wordt een onderzoek bevolen. Bij wijze van onmiddellijke voorzieningen worden bestuurders geschorst, wordt een bestuurder benoemd en worden aandelen ten titel van beheer overgedragen

De Ondernemingskamer stelt voorop dat uit hetgeen partijen hebben gesteld genoegzaam is gebleken, dat er tussen [D] en [B] geen overeenstemming bestaat over de rolverdeling van de beide statutair bestuurders van Strara. Die onenigheid tussen [B] en [D] heeft…

Verder lezen
Terug naar overzicht