JIN 2016/77, Kantonrechter Rechtbank Limburg zp Roermond 27-01-2016, ECLI:NL:RBLIM:2016:661, 4683113\AZ VERZ 15-341 (met annotatie van C.I.M. de Jong)

Inhoudsindicatie

Ontslag op staande voet, Dringende reden, Mededeling, Waarschuwing, Billijke vergoeding

Samenvatting

Onterecht gegeven ontslag op staande voet beveiligingsbeambte. Ontslagreden door werkgever te algemeen geformuleerd, nog daargelaten de vraag of het een dringende reden zou opleveren. Billijke vergoeding ad € 4500,= toegekend.

Werknemer is op 8 september 2015 bij werkgever in dienst getreden voor onbepaalde tijd, op basis van een nul-urencontract op oproepbasis. Werknemer vervulde laatstelijk de functie van beveiligingsbeambte. Op 22 oktober 2015 ontving werknemer een e-mail…

Verder lezen
Terug naar overzicht