JIN 2016/81, Gerechtshof Amsterdam 26-02-2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:594, 200.122.906/01 OK (met annotatie van N.R.M. van Hellenberg Hubar)

Inhoudsindicatie

Schadeloosstelling van onteigende effecten

Samenvatting

Uitspraak inzake schadeloosstelling onteigende effecten en vermogensbestanddelen SNS REAAL N.V. en SNS Bank N.V.

De Ondernemingskamer beveelt met het oog op de vaststelling van de hoogte van de schadeloosstelling van onteigende effecten en vermogensbestanddelen SNS REAAL N.V. en SNS Bank N.V een onderzoek.

De schadeloosstelling dient te worden begroot op de werkelijke waarde die het onteigende vermogensbestanddeel of effect heeft, waarbij dient te worden uitgegaan van het te verwachten toekomstperspectief van de betrokken financiële onderneming…

Verder lezen
Terug naar overzicht