JIN 2016/84, Voorzitter Gerechtshof Amsterdam (Ondernemingskamer) 01-04-2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:1197, 200.149.410/06 OK (met annotatie van E. Baghery)

Inhoudsindicatie

Enquête, Machtiging tot het doen van mededelingen uit het onderzoeksverslag aan derden

Samenvatting

Ook aan degenen aan wie, op grond van een machtiging, mededelingen uit het onderzoeksverslag zijn gedaan, is het verboden op hun beurt mededelingen aan derden te doen uit het verslag, tenzij zij zelf daartoe gemachtigd zijn door de voorzitter van de Ondernemingskamer.

Het verweer van [G] c.s. dat inhoudt dat zij geen bezwaar hebben tegen verlening van inzage aan de in 1.5 sub (i) tot…

Verder lezen
Terug naar overzicht