JIN 2017/100, Hoge Raad 07-04-2017, ECLI:NL:HR:2017:635, 16/02131 (met annotatie van A.I. Mekes)

Inhoudsindicatie

Insolventierecht, Faillissementsrecht, Pauliana, Wetenschap van benadeling, Rechtsverwerking

Samenvatting

De maatstaf dat van wetenschap van benadeling ex art. 42 Fw sprake is indien ten tijde van de handeling het faillissement en een tekort daarin met een redelijke mate van waarschijnlijkheid waren te voorzien voor zowel de schuldenaar als degene met of jegens wie de schuldenaar de rechtshandeling verrichtte, geldt ook indien die rechtshandeling wordt verricht in het kader van een poging om door een reorganisatie het faillissement af te wenden

Van wetenschap van benadeling in de zin van…

Verder lezen
Terug naar overzicht