JIN 2017/119, Hoge Raad 19-05-2017, ECLI:NL:HR:2017:936, 15/04201 (met annotatie van E.J.H. Zandbergen)

Inhoudsindicatie

Stuiting verjaring toestemmingsvereiste van art. 1:88 BW op grond van collectieve actie waarbij men niet is aangesloten, Moment van einde stuitende werking en aanvang van de in art. 3:316 lid 2 BW bedoelde periode van zes maanden

Samenvatting

De met een collectieve actie beoogde effectieve en efficiënte rechtsbescherming brengt met zich dat een belanghebbende in afwachting van de uitkomst van die collectieve actie vooralsnog kan afzien van stuitingshandelingen of buitengerechtelijke vernietiging van de overeenkomst. Dit wordt niet anders als de belanghebbende na deze uitkomst besluit…

Terug naar overzicht