JIN 2017/121, Hoge Raad 06-06-2017, ECLI:NL:HR:2017:1017, 15/05054 (met annotatie van C.J.A. de Bruijn)

Inhoudsindicatie

Vervolg Vidgen

Samenvatting

Nadat het EHRM verdachtes klacht dat art. 6 EVRM is geschonden heeft gehonoreerd heeft de HR het daarop volgende herzieningsverzoek gegrond verklaard en de zaak verwezen naar het Hof Den Bosch. Het hof heeft verdachte opnieuw veroordeeld en daartegen richt zich het onderhavige cassatieberoep. De vraag die centraal staat, is of er sprake is van een schending van art. 6 EVRM nu de getuige zich na veel jaren weinig weet te herinneren.

Het arrest van de Hoge Raad betreft het vervolg op de zaak

Terug naar overzicht