JIN 2017/129, HvJ EU 22-06-2017, ECLI:EU:C:2017:489, C-126/16 (met annotatie van S.F.H. Jellinghaus en K.M.J.R. Maessen)

Inhoudsindicatie

Overgang van onderneming, Pre-pack, Faillissement

Samenvatting

Smallsteps-uitspraak: de door de art. 3 en 4 Richtlijn 2001/23/EG gegarandeerde bescherming blijft van toepassing bij een pre-packfaillissement teneinde de voortzetting van de onderneming te verwezenlijken.

Op 5 juli 2014 is het faillissement uitgesproken van Estro Groep en haar dochterondernemingen. Estro Groep was het grootste kinderopvangbedrijf in Nederland met ongeveer 380 vestigingen en 3600 werknemers. Smallsteps B.V. heeft na het faillissement ongeveer 250 vestigingen en 2600 werknemers…

Verder lezen
Terug naar overzicht