JIN 2017/131, Kantonrechter Rechtbank Noord-Holland zp Haarlem 05-04-2017, ECLI:NL:RBNHO:2017:2911, 5174409 CV EXPL 16-5682 (met annotatie van E. Aerts)

Inhoudsindicatie

Cao, Uitleg, DSM/Fox, Haviltex, Gebondenheid, Dynamisch incorporatiebeding, Vakbond geen partij, Representativiteit, Nawerking

Samenvatting

De nieuwe CAO Transavia Grondpersoneel 2013-2016, waarbij FNV geen partij is, is niet afgesloten met vakbonden die voldoende representatief zijn voor werknemers die vallen onder de werkingssfeer van de cao. FNV-leden niet gebonden aan nieuwe cao op grond van incorporatiebeding.

Op de arbeidsovereenkomsten van de bij Transavia in dienst zijnde werknemers, werkzaam als grondpersoneel, is de CAO Transavia Grondpersoneel (…

Verder lezen
Terug naar overzicht