JIN 2017/137, Rechtbank Amsterdam 07-06-2017, ECLI:NL:RBAMS:2017:4006, C/13/612388/HA ZA 16-732 (met annotatie van E.A. Slappendel)

Inhoudsindicatie

Gebruiksvergoeding, Maatstaf redelijkheid en billijkheid, Terugwerkende kracht

Samenvatting

Vordering tot betaling van een gebruiksvergoeding ontstaat eerst (en is opeisbaar) nadat in een uitspraak een gebruiksvergoeding is toegekend. Gevolg daarvan is dat degene die de gebruiksvergoeding verschuldigd wordt vóór die datum niet met de voldoening daarvan in verzuim kan zijn geweest. Dat betekent niet dat een gebruiksvergoeding in een vonnis niet met terugwerkende kracht kan worden toegerekend. Maatstaf redelijkheid en billijkheid van toepassing.

Partijen hebben een woning in mede-eigendom. Hun samenwoning is geëindigd…

Verder lezen
Terug naar overzicht