JIN 2017/139, Gerechtshof 's-Gravenhage 25-04-2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:1035, 200.206.230/01 (met annotatie van A.M. Dumoulin-Siemens)

Inhoudsindicatie

Stichtingenrecht, Begrip belanghebbende art. 2:298 BW

Samenvatting

Omdat onvoldoende is gebleken van een specifiek en concreet belang van appellant als vereist is voor een beroep op het bepaalde in art. 2:298, 2:299 en 2:21 BW is appellant niet aan te merken als belanghebbende in de zin van art. 2:298 BW of art. 2:21 BW. Voorts is evenmin sprake van enige (andere) verantwoordelijkheid van appellant waaruit een dergelijk belang met betrekking tot de…

Verder lezen
Terug naar overzicht