JIN 2017/140, Rechtbank Rotterdam 24-04-2017, ECLI:NL:RBROT:2017:3334, C/10/523449/KG ZA 17-296 (met annotatie van M.C. Schepel)

Inhoudsindicatie

Meerderheidsaandeelhouder, Verzoek bijeenroepen algemene vergadering, Ontslag bestuurder, Uitleg statutaire bepaling, Haviltex-criterium, Belangenafweging vennootschap en aandeelhouders

Samenvatting

Verzoek meerderheidsaandeelhouder in BV tot bijeenroepen algemene vergadering met agendering van ontslag en benoeming bestuurder. Bestuurder en minderheidsaandeelhouder heeft geweigerd aan het verzoek te voldoen. Vordering tot machtiging meerderheidsaandeelhouder om het zelf te doen. Het ligt niet in de rede dat een aanbiedingsplicht ook zou gelden in het geval niet de aandelenverhouding in de vennootschap zelf wijzigt maar slechts de aandelenverhouding in de holding van een aandeelhouder…

Verder lezen
Terug naar overzicht