JIN 2017/144, Hoge Raad 07-07-2017, ECLI:NL:HR:2017:1270, 15/03787 (met annotatie van E.J. Peerboom-Gerrits)

Inhoudsindicatie

Intellectueel eigendom, Auteurscontractenrecht, Buitengerechtelijke ontbinding, Klachtplicht (art. 6:89 BW), Art. 25e Auteurswet

Samenvatting

De Hoge Raad heeft geoordeeld dat muziekuitgave-overeenkomsten voor onbepaalde tijd in beginsel opzegbaar zijn, maar muziekuitgevers moeten er wel van uit kunnen gaan dat artiesten de exploitatieovereenkomsten niet zo maar kunnen opzeggen en dat daarvoor een voldoende zwaarwegende grond moet bestaan. De Hoge Raad betrekt bij zijn beoordeling de parlementaire geschiedenis van de recente wet Auteurscontractenrecht die ten tijde van het oordeel van het Gerechtshof nog niet

Verder lezen
Terug naar overzicht