JIN 2017/147, Hoge Raad 20-06-2017, ECLI:NL:HR:2017:1123, 16/00543 (met annotatie van M.L.C.C. de Bruijn-Lückers)

Inhoudsindicatie

Vordering benadeelde partij

Samenvatting

Opgelopen studievertraging als gevolg van letsel veroorzaakt door de door verdachte jegens de benadeelde partij gepleegde poging tot zware mishandeling en openlijke geweldpleging is schade die voor toewijzing vatbaar is. Conclusie A-G: deels anders.

De verdachte is veroordeeld voor poging zware mishandeling en openlijke geweldpleging. Het middel klaagt dat het hof, in het licht van het ter terechtzitting gevoerde verweer, de vordering van de benadeelde partij wat betreft de materiële schade van € 20.947,96 als gevolg van…

Verder lezen
Terug naar overzicht