Naar de inhoud

JIN 2017/15, Hoge Raad 16-12-2016, ECLI:NL:HR:2016:2885, 15/04731 (met annotatie van M.F.A. Clijsen)

Inhoudsindicatie

Contractenrecht, Koopovereenkomst woning met agrarische bestemming, Art. 7:15 BW, Beroep op dwaling (art. 6:228 BW) of wanprestatie c.q. non-conformiteit (art. 6:74 jo. 7:17 BW) in verhouding met eigen schuld, Art. 6:101 BW

Samenvatting

Uit vaste rechtspraak van de Hoge Raad volgt de zogenoemde voorrangsregel dat de mededelingsplicht van de verkoper in beginsel prevaleert boven de onderzoeksplicht van de koper. De ratio achter deze regel…

Instantie Hoge Raad
Datum uitspraak16-12-2016
PublicatieJIN 2017/15 (Sdu Jurisprudentie in Nederland), aflevering 1, 2017
Annotator
 • M.F.A. Clijsen
 • N.R.M. van Hellenberg Hubar
ECLIECLI:NL:HR:2016:2885
Zaaknummer15/04731
Overige publicaties
 • ECLI:NL:HR:2016:2885
 • RvdW 2017/60
 • W.J.E. van der Werf annotatie in TvAR 2017/5873, UDH:TvAR/14163
RechtsgebiedAlgemeen
Rubriek Civiel recht
Rechters
 • mr. Bakels
 • mr. Streefkerk
 • mr. Tanja-van den Broek
 • mr. Du Perron
 • mr. Kroeze
Partijen [eiseres],
wonende te [woonplaats],
eiseres tot cassatie,
advocaat: mr. A.H.M. van den Steenhoven,
tegen
1. [verweerder 1],
2. [verweerster 2],
beiden wonende te [woonplaats],
verweerders in cassatie,
niet verschenen.
 
Partijen zullen hierna ook worden aangeduid als [eiseres] en [verweerder] c.s.
Regelgeving
 • BW Boek 6 - 74
 • BW Boek 6 - 101
 • BW Boek 6 - 228
 • BW Boek 7 - 15
 • BW Boek 7 - 17