JIN 2017/152, CRvB 22-03-2017, ECLI:NL:CRVB:2017:1129, 15/4804 WMO (met annotatie van L.J.M. Timmermans)

Inhoudsindicatie

Gewijzigde 4:6 toetsing, Gevolgen onjuiste toetsing door rechtbank

Samenvatting

Appellant heeft terecht aangevoerd dat de rechtbank ten onrechte de afwijzing van zijn aanvraag heeft getoetst aan art. 4:6 Awb en in dat kader alleen heeft beoordeeld of sprake was van nieuwe feiten of veranderde omstandigheden. De Raad zal daarom het bestreden besluit toetsen aan de hand van de aangevoerde beroepsgronden als ware dit het eerste besluit over die aanvraag.

Bij uitspraak van 20 december 2016 (ECLI:NL:CRVB:2016:4872…

Verder lezen
Terug naar overzicht