JIN 2017/153, CRvB 04-04-2017, ECLI:NL:CRVB:2017:1242, 16/3178 PW (met annotatie van H.J. Simon)

Inhoudsindicatie

Ontvankelijkheid hoger beroep, Instellen hoger beroep bij faxbericht, Verzending in beginsel aannemelijk gemaakt, Vaste werkwijze binnen CRvB met betrekking tot faxberichten, Geen sluitend bewijs fax in goede orde ontvangen, Niet-ontvankelijk

Samenvatting

In het kader van het onderzoek naar de ontvankelijkheid van het beroep stelt de Raad voorop dat het indienen van een stuk door middel van een faxbericht een toelaatbare wijze van verzenden is. De aan deze wijze van verzending verbonden risico’s dienen voor rekening van de verzender te komen. Dit brengt

Verder lezen
Terug naar overzicht