JIN 2017/18, Hoge Raad 13-12-2016, ECLI:NL:HR:2016:2851, 15/00914 (met annotatie van M.L.C.C. de Bruijn-Lückers)

Inhoudsindicatie

Is een vordering aan te merken als wederrechtelijk verkregen voordeel

Samenvatting

De enkele toezegging van een geldbedrag in ruil voor het ter beschikking stellen van het huis ten behoeve van een hennepkwekerij kan niet zonder meer aangemerkt worden als voordeel als bedoeld in art. 36e vijfde lid Sr.

Betrokkene is veroordeeld voor het hebben van een hennepkwekerij. Tevens is door het hof het wederrechtelijk verkregen voordeel vastgesteld op € 2000,=. Betrokkene en zijn vriendin hebben verklaard dat in ruil voor het ter beschikking stellen van een deel van hun…

Terug naar overzicht