JIN 2017/19, Hoge Raad 13-12-2016, ECLI:NL:HR:2016:2838, 15/01565 (met annotatie van M.L.C.C. de Bruijn-Lückers)

Inhoudsindicatie

Geluidsopnamen gehecht aan het proces-verbaal van de terechtzitting

Samenvatting

Het middel klaagt terecht over de vervanging van (een gedeelte van) het proces-verbaal van de terechtzitting door een geluidsopname. De wet voorziet thans niet in een regeling op grond waarvan, ingeval een geluidsopname van het verhandelde ter terechtzitting is gemaakt, die opname wordt verstrekt aan procespartijen met het oog op de controle van de verslaglegging in het proces-verbaal. Indien de wetgever dit aangewezen acht, kan hiertoe een voorziening in het leven…

Verder lezen
Terug naar overzicht