JIN 2017/22, Hoge Raad 20-12-2016, ECLI:NL:HR:2016:2911, 15/04378 (met annotatie van C.J.A. de Bruijn)

Inhoudsindicatie

Unus testis

Samenvatting

Veroordeling voor bedreiging en verkrachting. De Hoge Raad overweegt dat de bewezenverklaring van de bedreiging steunt op de tot het bewijs gebezigde verklaring van de aangeefster omtrent de door de verdachte jegens haar geuite bedreigingen, en de verklaring van de verdachte dat hij in die nacht in de woning van de aangeefster was. Het hof heeft bovendien bij de beoordeling of aan het bewijsminimum van art. 342 tweede lid Sv is voldaan, in aanmerking genomen dat de bedreiging betrekking heeft op het uiten van bewoordingen…

Verder lezen
Terug naar overzicht