JIN 2017/26, Gerechtshof Amsterdam 19-10-2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:4156, 200.194.151/01 OK (met annotatie van M. Milbou en S.F.H. Jellinghaus)

Inhoudsindicatie

Medezeggenschap, OR, Adviesrecht, Medeondernemerschap, Besluit adviesopdracht

Samenvatting

Medezeggenschap. Besluit adviesopdracht over een mogelijke aandelenoverdracht kennelijk onredelijk. OR komt te dien aanzien een adviesrecht toe op grond van medeondernemerschap.

Seaway Heavy Lifting Engineering B.V. (‘SHL Engineering’) maakt deel uit van een groep van vennootschappen en houdt zich bezig met het verlenen van diensten in verband met werkzaamheden ten behoeve van de olie- en gasindustrie. K&S Baltic Offshore Limited (‘K&S Cyprus’) en Acergy Limited (‘Acergy…

Verder lezen
Terug naar overzicht