JIN 2017/40, Hoge Raad 10-01-2017, ECLI:NL:HR:2017:26, 15/02799 (met annotatie van M.L.C.C. de Bruijn-Lückers)

Inhoudsindicatie

Urineren in politiecel, Onbruikbaar maken als bedoeld in art. 350 Sr

Samenvatting

Het oordeel van het hof komt erop neer dat de verdachte door te urineren in een politiecel, die politiecel “onbruikbaar” heeft gemaakt in de zin van art. 350 Sr. Dat oordeel, waarin als vaststelling van de rechter ligt besloten dat de politiecel tijdelijk niet op de voor een behoorlijk gebruik daarvan vereiste wijze kon worden gebruikt voor het doel waarvoor deze was bestemd, geeft niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting.

De…

Verder lezen
Terug naar overzicht