JIN 2017/43, RvS 02-11-2016, ECLI:NL:RVS:2016:2927, 201406676/1/A3 (met annotatie van L.J.M. Timmermans)

Inhoudsindicatie

Exploitatievergunning en aanwezigheidsvergunning voor speelautomatenhal, Procesbelang, Uitspraak na conclusie staatsraad advocaat-generaal, Schaarse vergunningen, Verdeling schaarse vergunning, Gelijkheidsbeginsel, Transparantieverplichting, Passende mate van openbaarheid, Transparantie procedure, Verbindendheid gemeentelijke verordening

Samenvatting

Bij de verdeling van schaarse vergunningen moet door het bestuur op enigerlei wijze aan (potentiële) gegadigden ruimte worden geboden om naar de beschikbare vergunning(en) mee te dingen. Uit deze rechtsnorm vloeit voort dat schaarse vergunningen in beginsel niet voor onbepaalde tijd, doch alleen tijdelijk kunnen worden verleend…

Verder lezen
Terug naar overzicht