JIN 2017/58, Hoge Raad 24-02-2017, ECLI:NL:HR:2017:311, 15/04399 (met annotatie van P.J.B. van Deurzen)

Inhoudsindicatie

Contractenrecht, Onrechtmatige daad, Franchiseovereenkomst, Dwaling

Samenvatting

Handelt franchisegever onrechtmatig door rapport met onjuiste prognoses aan wederpartij te verschaffen? Betekenis van HR 25 januari 2002, ECLI:NL:HR:2002:AD7329, NJ 2003/31 (Paalman/Lampenier).

Het incidentele beroep, dat is ingesteld onder de voorwaarde dat het principale beroep slaagt, behoeft, gelet op hetgeen hiervoor is overwogen, geen behandeling. De Hoge Raad ziet echter aanleiding ten overvloede als volgt te overwegen.

Het middel stelt de…

Verder lezen
Terug naar overzicht