JIN 2017/6, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden zp Arnhem 18-10-2016, ECLI:NL:GHARL:2016:8298, 200.175.258 (met annotatie van M.C. Leenhouts)

Inhoudsindicatie

Erfrecht, Gemeenschap, Zoekmaken, Verborgen houden of verzwijgen van vermogensbestanddelen, Legitieme portie, Nietigheid vaststellingsovereenkomst

Samenvatting

Een erfgenaam (deelgenoot) die opzettelijk goederen verzwijgt, zoekmaakt of verborgen houdt, verbeurt zijn aandeel in die goederen aan de andere deelgenoten. Sluiten de deelgenoten ten aanzien van de verzwegen goederen alsnog een overeenkomst waarbij die goederen verdeeld worden, dan kan door de benadeelde geen beroep meer worden gedaan op het verbeurd zijn van de desbetreffende vermogensbestanddelen.

Erflater overlijdt in 2001 (oud erfrecht) met achterlating van…

Verder lezen
Terug naar overzicht