JIN 2017/84, Hoge Raad 04-04-2017, ECLI:NL:HR:2017:584, 15/03882 (met annotatie van C.J.A. de Bruijn)

Inhoudsindicatie

Wettelijke grondslag voor onderzoek aan smartphone

Samenvatting

Indien de met het onderzoek samenhangende inbreuk op de persoonlijke levenssfeer als beperkt kan worden beschouwd, biedt de algemene bevoegdheid van opsporingsambtenaren, neergelegd in art. 94, in verbinding met art. 95 en 96 Sv, voldoende legitimatie voor onderzoek in een smartphone. Indien dat onderzoek zo verstrekkend is dat een min of meer compleet beeld is verkregen van bepaalde aspecten van het persoonlijk leven van de gebruiker van de gegevensdrager of het geautomatiseerde werk, kan dat onderzoek jegens hem…

Verder lezen
Terug naar overzicht