JIN 2017/96, Hoge Raad 31-03-2017, ECLI:NL:HR:2017:563, 15/04247 (met annotatie van E.A. van de Kuilen en F. van Pelt)

Inhoudsindicatie

Faillissementsrecht, Verplichting tot verwijdering van opgeslagen afval dat toebehoort aan de boedel, Boedelschuld, Verplichting tot verwijdering geldt in beginsel ook jegens de exploitant (niet zijnde eigenaar) van het betrokken opslagterrein

Samenvatting

Faillissementsrecht. Exploitant opslagterrein bewaart afval dat eigendom is van de boedel. Exploitant vordert in kort geding verwijdering van het afval door curatoren. Curatoren stellen dat de exploitant slechts een concurrente vordering heeft op de gefailleerde tot verwijdering van het afval. Hoge Raad oordeelt dat de verplichting tot verwijdering rust op de curatoren in…

Verder lezen
Terug naar overzicht