JIN(S) Centrale Raad van Beroep, 23 maart 2017, ECLI:NL:CRVB:2017:1283


Bestuursrecht
Weigering een nabestaandenuitkering toe te kennen. De Raad is met de Svb van oordeel dat de echtgenoot van appellante ten tijde van diens overlijden niet verplicht verzekerd was voor de ANW en evenmin verzekerd was ingevolge de Marokkaanse wetgeving. Appellante kan niet aangemerkt worden als nabestaande op grond van de ANW.

Deze uitspraak wordt geannoteerd in «JIN» Geannoteerd afl. 8 van 2017 met noot Keinemans

Verder lezen
Terug naar overzicht