JIN(S) ECLI:EU:C:2015:643, HvJ EU, C-432/14, 1 oktober 2015


Arbeidsrecht

Prejudiciële verwijzing. Sociale politiek. Beginselen van gelijke behandeling en non-discriminatie op grond van leeftijd. Richtlijn 2000/78/EG. Gelijke behandeling in arbeid en beroep. Artikel 2, leden 1 en 2, onder a). Verschil in behandeling op grond van leeftijd. Vergelijkbaarheid van situaties. Uitkering van een vergoeding bij het einde van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd ter compensatie van onzekerheid. Uitsluiting van jongeren die tijdens hun school- of universitaire vakantie werken.

Verder lezen
Terug naar overzicht