JIN(S) ECLI:EU:C:2016:278, HvJ EU, C-441/14, 19 april 2016


Arbeidsrecht

Prejudiciële verwijzing. Sociale politiek. Handvest van de grondrechten van de Europese Unie. Richtlijn 2000/78/EG. Verbod van discriminatie op grond van leeftijd. Nationale regeling die in strijd is met een richtlijn. Mogelijkheid voor een particulier de Staat aansprakelijk te stellen wegens schending van het Unierecht. Geschil tussen particulieren. Afweging van verschillende rechten en beginselen. Rechtszekerheidsbeginsel en beginsel van bescherming van het gewettigd vertrouwen. Rol van de nationale rechter.

Verder lezen
Terug naar overzicht