JIN(S) ECLI:GHAMS:2014:2986, Gerechtshof Amsterdam, 200.074.075-03, 22 juli 2014


(Civiel recht)

Procesrecht. Artikel 611 d Rv. Veroordeling door hof (na vernietiging vonnis) tot medewerking teruglevering pand tegen terugbetaling koopprijs, op straffe van dwangsom. Hof als dwangsomrechter wijst vorderingen tot opheffing of vermindering dwangsom af. Eiser heeft onvoldoende onderbouwd waarom hij in de financiële onmogelijkheid verkeert aan veroordeling te voldoen.

Verder lezen
Terug naar overzicht