JIN(S) ECLI:NL:GHAMS:2016:3586, Gerechtshof Amsterdam, 200.188.471/01, 30 augustus 2016


Civiel recht

Huur woonruimte. Kort geding. Poging tot onderverhuur van kamer kort nadat vanwege onbevoegde onderverhuur van twee kamers de “gele kaart” was uitgereikt. Financiële problemen onvoldoende rechtvaardiging. Geen strijd met kinderrechtenverdrag in verband met omgangsregeling. Hoewel over de laakbaarheid van dergelijk handelen kennelijk verschillend wordt gedacht heeft de woningcorporatie het recht in deze haar eigen beleid te voeren. Ontruiming toegewezen. Wetsartikelen: 7:244 BW, Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK).

Verder lezen
Terug naar overzicht