JIN(S) ECLI:NL:GHSHE:2015:1792, Gerechtshof 's-Hertogenbosch, HD200.132.343_01, 19 mei 2015


Arbeidsrecht

Vordering achterstallige bonus. Kennelijk onredelijk ontslag van de bestuurder van een vennootschap? Wanneer de werkgever het vaste loon doorbetaalt over de periode waarin de directeur geen arbeid verricht vanwege een gerezen verschil van mening met de meerderheidsaandeelhouder, kan de directeur ook aanspraak maken op doorbetaling van het gebruikelijke variabele deel van zijn loon dat is gerelateerd aan het behalen van targets. Toepasselijkheid van artikel 7:628, lid 3 BW. Er bestaat geen grond om in een geval als het onderhavige onderscheid te maken tussen het vaste loon…

Verder lezen
Terug naar overzicht