JIN(S) ECLI:NL:HR:2014:3068, Hoge Raad, 14/00873, 31 oktober 2014


Civiel recht

Cassatie in het belang der wet. Vervolg op HR 6 juni 2014, ECLI:NL:HR:2014:1342, NJ 2014/300. Valt eens per jaar uitgekeerd vakantiegeld onder de beslagvrije voet? Art. 475b e.v. Rv. Strekking regeling beslagvrije voet, minimaal noodzakelijke bestaanskosten, berekening. Karakter vakantiegeld, moment van uitbetaling. Overeenkomstige toepassing art. 475b lid 3 Rv. Consequenties.

Deze uitspraak wordt geannoteerd in «JIN» Geannoteerd afl. 1 van 2015 met…

Verder lezen
Terug naar overzicht