JIN(S) ECLI:NL:HR:2016:2583, Hoge Raad, 15/01085, 15 november 2016


Strafrecht

Profijtontneming. Afwijzing verzoek tot voeging in het dossier van de stukken van de hoofdzaak, art. 315.1 Sv. Falende klacht. Nu het onderzoek t.t.z. van 11 december 2014 opnieuw is aangevangen, moeten de middelen onbesproken blijven vzv deze zien op de afwijzende beslissingen van het hof die zijn genomen op de t.z. voorafgaand aan het opnieuw aanvangen van het onderzoek t.t.z. De klacht kan reeds om die reden niet tot cassatie leiden.

Verder lezen
Terug naar overzicht