JIN(S) ECLI:NL:HR:2016:288, Hoge Raad, 15/01318, 19 februari 2016


Civiel recht 

Beroepsaansprakelijkheid notaris. Informatieplicht notaris t.a.v. mogelijkheid niet-opeisbaarheidsclausule in testament op te nemen (art. 4:82 BW). Rol verslaglegging notaris i.v.m. stelplicht nakoming informatieplicht.

 

Verder lezen
Terug naar overzicht