JIN(S) ECLI:NL:RBOVE:2015:3663, Rechtbank Overijssel, 4304869 \ EJ VERZ 15-175, 30 juli 2015


Arbeidsrecht

Pro forma ontbinding. Partijen verzoeken nadrukkelijk ontbinding met ingang van 1 januari 2016. Ingevolge het bepaalde in artikel 7:671b lid 8 BW is de kantonrechter gehouden de ontbinding uit te spreken met inachtneming van de opzegtermijn onder aftrek van, kort gezegd, de behandelduur van de ontbindingsprocedure en vervolgens bepaald op het einde van de maand. De wettekst schrijft 'de kantonrechter bepaalt', hetgeen weinig ruimte laat voor een van het wettelijk systeem afwijkende ontbindingstermijn. Vervolgens dringt zich de vraag op hoe dwingend genoemd artikellid is…

Verder lezen
Terug naar overzicht