JIN(S) ECLI:NL:RBROT:2015:6644, Rechtbank Rotterdam, C/10/456764 / HA ZA 14-819, 22 juli 2015


Ondernemingsrecht

Conventie: aandeelhoudersgeschil. Vordering tot uittreding ex artikel 3:343 BW. Rechtbank is van oordeel dat niet voldaan is aan de vereisten die de wet aan een dergelijke vordering stelt. Reconventie: onttrekking aan vennootschap door één van bestuurders en bestuurdersaansprakelijkheid. Vertegenwoordiging in rechte van een rechtspersoon door één van de bestuurders.

Deze uitspraak wordt geannoteerd in «JIN» Geannoteerd afl. 10 van 2015 met noot Van der Kraan.

Verder lezen
Terug naar overzicht