JIN(S) Gerechtshof Den Haag, 1 augustus 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:2189


Civiel recht

Niet-ontvankelijkheid wegens niet inschrijven van het hoger beroep in het in art. 433 Rv bedoelde register van een verklaring van waardeloosheid door de rechtbank (art. 3:29 lid 1 en 3 BW).

Verder lezen
Terug naar overzicht