JIN(S) Gerechtshof Den Haag, 12 september 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:2684


Personen- en familierecht

Erfrecht. Vaststellingsovereenkomst 2015. Hoogte legitieme porties nog ter discussie? Uitleg. Al dan niet directe opeisbaarheid legitieme porties. Haviltex. Strekking artikel 129 Overgangswet NBW. Uit het testament is niet af te leiden dat erflater de bedoeling heeft gehad dat de legitieme direct opeisbaar zijn.

Verder lezen
Terug naar overzicht