JIN(S) Hoge Raad, 12 september 2017, ECLI:NL:HR:2017:2324


Strafrecht

Opgave van getuigen bij appelschriftuur, art. 410.3 Sv. HR herhaalt ECLI:NL:HR:2014:1496 m.b.t. daaraan te stellen eisen en ECLI:NL:HR:2012:BW9036 m.b.t. de toetsing in cassatie van het oordeel van het Hof of een appelschriftuur een dergelijke opgave bevat.

Het Hof heeft de in de appelschriftuur opgenomen, niet onderbouwde opsomming van 61 personen niet aangemerkt als een opgave van getuigen a.b.…

Verder lezen
Terug naar overzicht