JIN(S) Hoge Raad, 15 september 2017, ECLI:NL:HR:2017:2358


Civiel recht

Procesrecht. Internationale bevoegdheid Nederlandse rechter. Vervolg van HR 9 januari 2015, ECLI:NL:HR:2015:36, NJ 2015/44 en HvJ EU 16 juni 2016, zaak C-12/15, ECLI:EU:C:2016:449. Vordering tot vergoeding van vermogensschade van in Nederland gevestigde rechtspersoon tegen elders woonachtige personen op grond van onrechtmatig handelen in Tsjechië. Plaats waar het schade toebrengende feit zich heeft voorgedaan; art. 5, aanhef en onder 3, …

Verder lezen
Terug naar overzicht