JIN(S) Hoge Raad, 15 september 2017, ECLI:NL:HR:2017:2372


Civiel recht

Contractenrecht. Franchiseovereenkomst supermarkt. Ontbinding, omvang schadevergoeding. Berekening gederfde winst, verrekening geschat ondernemersloon, ontbreken inkomensgegevens. Fout bij omrekening jaarwinst over deel jaar. Over het hoofd zien vordering vergoeding beslagkosten. Hoge Raad doet zelf af.

Verder lezen
Terug naar overzicht