JIN(S) Hoge Raad, 23 mei 2017, ECLI:NL:HR:2017:951


Strafrecht

N-o verklaring in h.b., conversie. Tegen het vonnis waarbij verdachte met toepassing van art. 9a Sr schuldig verklaard is t.z.v. overtreding van een voorschrift van de APV Gemeente Cranendonck 2010, staat ex art. 404 lid 2 en 4 Sv geen h.b. maar cassatieberoep open.

Degene die tegen een vonnis een rechtsmiddel instelt moet in het algemeen geacht worden het volgens de wet daartegen openstaande rechtsmiddel te hebben willen aanwenden. Nu niet blijkt van een omstandigheid…

Verder lezen
Terug naar overzicht