JM 1997/1, Rechtbank Leeuwarden 28-04-1997, , 97/336 t/m 369 WET, 97/493 t/m 496 WET (met annotatie van Lambers)

Inhoudsindicatie

Schorsing gasboringen, motivering van de besluiten is onvoldoende voor afwijking van eerder vastgelegd beleid van het rijk, natuurbescherming, Waddenzee, milieu-effectrepportage

Samenvatting

Verweerder heeft een te beperkte betekenis toegekend aan de PKB Waddenzee nu, gelijk hiervoor is overwogen, de plangrensoverschrijdende betekenis van die PKB niet alleen betrekking heeft op het aspect zichthinder, doch evenzeer op de leemten in kennis van het betrokken gebied en het optreden van mogelijk cumulatieve aspecten van elkaar opvolgende boringen in de Noordzeekustzone en de Waddenzee. Voorts…

Verder lezen
Terug naar overzicht