JM 1997/10, Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven 23-01-1997, , 17.934 (met annotatie van Von Meijenfeldt)

Inhoudsindicatie

Bodemverontreiniging, contractuele aansprakelijkheid, saneringsnoodzaak, verminderd woongenot

Samenvatting

De Raad is bevoegd het geschil te beslechten, omdat partijen deze arbitrage in hun overeenkomst vastlegden. Dit geldt ook voor het geschil over bodemverontreiniging, omdat aannemersactiviteiten in de sector grond-, weg- en waterbouw tot de bouwnijverheid behoren.

Volgens het contract is aanneemster aansprakelijk voor tijdens de overdracht aanwezige verontreiniging die de gezondheid van mens, dier en/of plant kan schaden.

Nader moet de kwaliteit van later opgebrachte grond worden vastgesteld.

De sanering zal…

Verder lezen
Terug naar overzicht