JM 1997/75, Rechtbank Leeuwarden 21-10-1997, , 97/1246 WET (met annotatie van Lambers)

Inhoudsindicatie

Schorsing gasboring, Ecologische Hoofdstructuur, zorgvuldigheid, draagkracht motivering

Samenvatting

Zowel de Waddenzee als (geheel) Ameland zijn een kerngebied van de Ecologische Hoofdstructuur op grond van het Structuurschema Groene Ruimte nu de Ecologische Hoofdstructuur nog niet vastgelegd is in een geldend streekplan. Aangezien de proefboring daarmee in een gevoelig gebied uitgevoerd zal worden, gaat het om een mer-plichtige activiteit. Door de President is na afloop van de zitting onderzoek gedaan naar het geldende planologische regime om te kunnen constateren of door de…

Verder lezen
Terug naar overzicht