JM 2000/13, Rechtbank Middelburg 18-10-1999, , Awb 97/295 (met annotatie van Van der Meijden)

Inhoudsindicatie

Kokkels, Schelpdieren, Verbindendheid

Samenvatting

De minister van LNV heeft afwijzend beschikt op een aanvraag van VOF De Kokkelvisser voor vergunning dan wel vrijstelling of ontheffing voor het rapen van schelpdieren (kokkels) in de Waddenzee. Het door De Kokkelvisser ingediende bezwaarschrift is ongegrond verklaard. Hiertegen heeft eiser beroep bij de rechtbank ingesteld. Daarbij staat centraal de Beschikking visserij, visserijzone, zeegebied en kustwateren, die een verbod kent op het rapen van schelpdieren behoudens vergunning, vrijstelling of ontheffing. Eiser stelt dat artikel 8 van…

Verder lezen
Terug naar overzicht