JM 2001/13, Rechtbank Leeuwarden 25-10-2000, , 2000/1037 WRO 19, 2000/1050 WRO 19, 2000/1071 WRO 19, 2000/1072 WRO 19, 2000/1073 WRO 19, 2000/1075 WRO 19 (met annotatie van Van der Meijden)

Inhoudsindicatie

Speciale beschermingszone, Directe werking richtlijn, Onderzoeksplicht, Recreatiedruk

Samenvatting

De president is, onder verwijzing naar onder meer een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van 31 maart 2000 («JM» 2000/94), van oordeel dat in het onderhavige geval een rechtstreeks beroep kan worden gedaan op het bepaalde in artikel 6 lid 2 van de Habitatrichtlijn.

De president stelt vast dat de staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij op 24 mei 2000 het gebied Sneekermeer, Goëngarijpsterpoelen, Terkaplesterpoelen en Akmarijp heeft…

Verder lezen
Terug naar overzicht